تا حالا به این فکر کردین چه ساعتی از روز رو دوست دارین ؟ من شیش ماهِ اولِ سال ساعتِ هفتِ غروبُ دوست دارم و شیش ماهِ دوم سال ساعت هشتِ صبح رو!هفت غروب میزنم بیرون ، فکر میکنم، بیشتر به آدما نگاه میکنم شایدم اگه دست و دلبازم بودم خودمو به یه لیوان خاکشیر دعوت میکنم! تو پارکا میشینم و به  رفتار آدما  با بچه هاشون  و نوعِ نگاهشون بیشتر دقت میکنم.

هشت صبح دفتر دستکمو میگیرم دستم ، هندزفری رو میندازم تو گوشم و میزنم سمتِ دانشکده و به این فکر میکنم امروز باید حواسم بیشتر به مسئولیتم باشه!از کنارِ نونوایی دانشگاه که میگذرم یه نون بربری میگیرم و تا دانشکده میخورمش !
 شماها چه ساعتایی رو دوست دارین تا حالا بهش فکر کردین؟تو اون ساعتا بیشتر چی کار میکنین؟