۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

وطن دوم قلبم است

  • © زهـــــرا خســـروی
  • ۶ نظر

میرویم دانشگاه به سلامتی کم کم :) 

دلمان دیوانه شده برای محوطه و جاده رویا و بام و خوابگاه و خلاصه دانشگاه دیگر :))

آرزوی سلامتی دارم برای همه و سفری امن ایضا :)

Evgeny grinko

  • © زهـــــرا خســـروی
  • ۲ نظر

خیلی گوش بدهید تا جایی که با جانتان یکی شود که میشود همان بار اول میشود ..خاکستری

  • © زهـــــرا خســـروی
  • ۵ نظر

بعضی وقتها هم هست پایم را روی زمین محکم محکم محکم فشار میدهم از صدتا کوبیدن بدترست، دردش از کنده شدن پوست کنار ناخن هم بیشتر است،حالم آن موقع از تنگ ماهی قرمزی که تویش قالب یخ میندازن هم بدتر ست!!

د ل آ ر آ م

  • © زهـــــرا خســـروی
  • ۴ نظر

راستش هیچ وقت نگفت دوستت دارم!

فقط هر موقع از سرکار می آمد خانه، هر موقع میگفتم:خسته نباشید و میبوسیدمش ؛پشت بندش سرفه میزد و لبخند میزد 

شده بود شبیه من هم دوستت دارم ! 

سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن
اما مجالی نیس برای غصه خوردن
موضوعات