+ اینو با صدای خودت بخون برام بفرست

ساعت  سه شب بود ،  با یه صدای گرفتهٔ از ته چاه آخه مگه میشه! خوندم  بدون گوش دادن فرستادم ، خسته بودم ، خوابم میومد.

دو سه دقیقه گذشت 

+ دلم رفت.. اینقدر صدات خوبه میره میشینه درست رو دل آدم ، رو دل که طرف میکنه همینه، من از دستِ تو و صدات رو دل کردم 

- کمتر پُرخوری کن نزار پای منو صدام ، کمتر قهوه بخور ، عرق نعنا و زیره سیاه هم یادت نره

+   خیلی بلدی!

-  چی رو؟

+اینکه گند بزنی به همه دلبریام!میدونی یه جور قشنگ گند میزنی یه جور که همونم دل آدمو میبره ، یجور که آدم انگار فقط با تو ، فقط تو چشمای تو دنیاشو قشنگ  میبینه

- دنیای تو قشنگ هست فقط داری انعکاسشو   از چشمای من میبینی.