یک فیلمِ فرانسوی دارم به اسم custody خیلی خوشحال شدم که بالاخره فیلمِ جدید پیدا کردم ولی خوشحالیم دوامی نیاورد ! زیرنویس ندارد و این برای من سخت ترین مجازات دنیاست ، نه به خاطر اینکه مجبورم با زیرنویس انگلیسی دستُ پا شکسته نگاهش کنم و شاید اصلا خوب هم نباشد! 

به خاطر اینکه یک گیگ حجم عزیزم را به فنا داده ام برای فیلمی که زیرنویس ندارد  و خوب مشخصا به خاطر این کار خودم را تنبیه میکنم.یک چیز تو مایه های خوردن ساقه طلایی! خیلی سخت است نه؟ از همین الان زیرِ بار این شکنجهٔ طاقت فرسا اعصابُ روانم بهم ریخته..