برام یه بیت شعر بنویسید، یه جمله ، یه قصه ، یه قسمت از یه آهنگ که وقتی بهش فکر میکنید ذهنتون خنک میشه، آبی، آروم، عاشق!