هیچ وقت به سرتون زده دو تا رشته دانشگاهی رو باهم بخونید؟

کلا ریسک کردن تو خونمه! حتی اگر تو سه روز ۴امتحان داشته باشم و دوتاشون تو یه روز و یه ساعت باشه حتی اگه امتحان روز قبل برنامه نویسی۲باشه و امتحان فردا تجهیزات! 

دو رشته خوندن مصیبت نیست ،یادت میده برنامه بریزی برای زنده گیت ،کلا به نظرم از پس آدمایی عین خودم برمیاد که از شلوغی و کنسرت و سرو صدا فقط یه کنج میخوان بشینن بخونن و اینطوری خوش بگذرون!

از این طیف کارا بکنید ،دوتا رشته با هم بخونید، یه روز کامل درماه با دست چپ بنویسد(راست دست ها و بالعکس!)، ساعت و به دست راستتون ببندید(عادتم آینه به دست چپ میبندم)،بیشتر فیلم ببینید، بیشتر بیشتر کتاب بخونید و خیلی بیشتر موزیک های خوب گوش بدید.

یکی از کارایی که بعد از یه سال کلنجار رفتن و امتحان کردن فرم های مختلف به یه چیز نسبتا ثابت رسیدم ازش درست کردن دفتر برنامه ریزی شخصی یا بولت ژورنال ! برید دنبالش مخصوصا اگر بهم ریختگی دارید و احیانا تا چندروز آینده دیگه میرید تو دنیای واقعی و سرتون شلوغه :)

چون خوب کار میکنم با یکی از رفقا و باهم زد به سرمون که یه رشته دیگه رو موازی رشته اصلی شروع کنیم از بولت ژورنال استفاده میکنم ،به شدت عالی ،درجه یک و بدرد بخور!