گفت :وقتی حالم خوب است بیشتر به گل ها آب میدهم،بیشتر عاشق زندگی و نفس کشیدن کاکتوس ها میشوم،هر شب روزمرگی هایم را با خودکار بنفش پر میکنم، صبحانه چای را شیرین میخورم، شب ها قبل از خواب مسواک میزنم!

گفت :وقتی حالم خوب است یادم نمی رود دیروز چندشنبه بود یا امروز چندم است! 

بیشتر لباس هایم را اتو میکنم، عصرها پیاده روی میکنم 

گفت: روزی که حالم خوب است هشت لیوان آب میخورم!

گفتم : امروز چطور؟ الان ؟ همین الان حالت چطورست؟

گفت: زیاد پلک نمیزنم و زبانم نمی‌گیرد؛هانیه وقتی هستی حالم خیلی خوب است خیلی!

#حس_محور