کاش میتوانستم بگویم چقدر دوستت داشتم

هنوز هم دلم برای کاپشنِ قرمزت تنگ میشود

ولی میدانی بعضی وقتها هست

من میخواهم

تو نمیخواهی

قسمتم گم و گور میشود

حالا بعداز این سالهای دوری

چقدر امشب دلم برایت تنگ شده

مسخرست نه؟

که من میخواهم

تو نمیخواهی

قسمت هم گم و گور شده

اصلن من را به یاد داری؟