- خدا رو شکر راست دستم خاله

+ چرا خاله جان؟

- اگه چپ دست بودم الان هر کاری با دستِ چپم می کردم فرشته سمت چپم مینوشت برام!!

+ [خنده] نه عزیزم؛ کلا اگه کارِ بدی کنی فرشته سمت چپ مینویسه 

- خاله تو این چیزا رو نمیفهمی ..نه