دیشب طبق معمول روی زمین خوابیدم و سقف و نگاه میکردم ؛ از بچگی دوست داشتم به جای اینکه روی زمین راه برم، زندگی کنم یا حتی غذا بخورم روی سقف این کار ها رو بکنم درست مثلِ حضور تو یه دنیای وارونه ، یه دنیا که مالِ خودمه ، سفیدِ!