- به چی زل زدی؟

- به هیچی

- هیچی؟ همونه که آینه رو داری قورت میدی؟

- جدی میگم،زل زدن برام حکم تخلیه ی فکر رو داره،آزادم میکنه ،برای هیچی شدن بهش احتیاج دارم

- دنیایی که،هیچ است و هیچ است و هیچ | خود را لا به لای هیچ در هیچ مپیچ 

- نمیشه

- نمیخوای که نمیشه 

-شاید


#شعر_از_جمشید_ملکی