جاده زندگی یه تابلو کم داره ؛ مثلا بیاد بگه خطر عاشق شدن چند دقیقه دیگر!!


#حس_محور#مینیمال