چه زود نوبت به حافظه ات رسید؛ کاش فقط از قلبت دیپورت میشدم!

#حس_محور#مینیمال