شاخ بودن یعنی اینکه گروه خونیت AB باشه ، از همه بگیری به هیشکی به غیر خودی ندی!


#برین_سنتز