بعضی اتفاقا اونقدر تکرارین آدم دلش نمیاد براشون سالگرد و حتی ماهگرد شایدم هفته گرد نگیره!#برین_سنتز