دزد دریایی شدن در این  اوضاع یکی از اهداف زندگی من است ، به خیلی جاهایش فکر کرده ام از اسم مستعارم بگیر تا پای چپ چوبی ! اسم مستعارم را «عطسه» میگذارم یک اُبهّت خاصی دارد . علت بزرگی دارم برای این نامگذاری ؛ مگر نه اینکه وقتی عطسه میکنیم آخرش یک آخیش میگوییم یک سَبُکی و راحتی بهمان دست میدهد خب ، من هم از دزد دریایی شدن احساس خوب و راحتی قطعا خواهم داشت و آخیش هم همان راحت شدن از اوضاع قبلی دارد.


دارم برای خودم تصور میکنم روی عرشه ایستاده ام و چهره ی رنج کشیده ام در طی سالیان سال در برابر نور خورشید چقدر تکیده به نظر میرسد، چشم بند مشکی منجُق دوزی شده ام را به چشم چپم بسته ام و یک دست و یک پایم چوبی است!!و در حال سخنرانی برای اعضای گروهم بلند بلند میگویم « تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب دزددریایی شدن همه آماده شود!» و برایشان چهارچوب های اخلاقی یک دزد دریایی را یادآور میشوم.همگی سرود ملی دزدان دریایی را سر میدهیم و پرچم جمجمه را به اهتزاز در میاوریم!!


دارم تصور میکنم قطعا دزد دریایی مدرنی میشوم میدهم یک دست کامل لباس از چرم خالص برای من و گروهم بدوزند و یکی یک دست کلاه جانی دِپی سفارش میدهم!لَچَک! داشت یادم میرفت یک لَچَک بِرند هم باید سفارش بدهم تا یک دزد دریایی قابل و خوشتیپی بشوم! وای که چقدر دلم میخواهد با صدای بلند بگویم «حمله کنیییید» و بعد گروهم که زیر بادبان جا خورده اند و حتی استتار مثل مور و ملخ بریزند و غنیمت های کشتی مقابل را تصرف کنند. 


تصوراتم تمامی ندارد دارم فکر میکنم قلمروام را از کشورهای اروپایی و آمریکایی همینطور گسترش بدهم ، و یک سوپر دزددریایی در کل جهان بشوم ، حتما آن زمان آنقدر معروف شده ام که میتوانم هلی کوپتر و هواپیمای شخصی داشته باشم ، حتی باندهای هواپیمایی شخصی!یک جزیره برای خودممیخرم وشاید دزد هوایی هم شدم چه عیبی دارد میتوانم در چاله های هوایی خاص در چندهزارپایی زمین هم دزدی کنم !قطعا آن زمان برای من کاری ندارد آن قدر بزرگ و قدرت مند شده ام که میتوانم همه را نادیده بگیرم !!


به آخر قصه هم فکر کرده ام به روزی که سنگ قبرم را طی یک مراسم باشکوه و بسیار مجلل میگذارند و روی آن با یک خط زیبا نوشته شده « عطسه که گور میگرفتی همه عمر ، دیده که چگونه گور عطسه گرفت!!» و پسر بزرگم که جانشین من است احترام دزددریایی ای ! میگذارد و گریه نمیکند و حتی توی تصوراتم دسته گل های بزرگ از دزدهای دریایی مناطق دیگر جهان به همراه اظهار تاسف و شریک شدن در غم خانواده ام را

میبینم. آه که چه باشکوه است دزد دریایی شدن.