اینکه موهایت را از ته بزنی که دیگر عطر شامپوی مورد علاقه ات لای موهای مواج مشکی ات نچرخد یعنی کم آوردی، یعنی  جانت کم کم دارد ته میکشد وصحنه غار غار یک کلاغ وسطِ یک دشت پر از سکوت توی ذهنت مجسم میشود !یک روز همه کم میآورند حتی همان آدم های  شاد و شنگول . یک روز همه بی حوصله از کنار بشقاب های نشسته توی سینک رَد میشوند یک روز همه روزهای هفته از دستشان در میرود این عجله کردن های یکشنبه و دوشنبه ؛ که میدانم ، میدانم امان میبُرَد!اینکه سر برمیگردانی میبینی یک کوه پراز تخمه جلوی تلویزیون گردن درازی میکند، اینکه میگویی« لطفا؛ چای تلخ!»همه شان نشانه های کم آوردن است !


ولی یک سری آدم ها هستند هنوز سنشان به گواهینامه دار شدن نمیخورد ، هنوز از پازدن سوسک های چپه شده هراس دارند ، هنوز از سلفی گرفتن خسته نشدند، هنوز نمیدانند عشق را توی خیابان و لای کیبورد نمیشود ساخت !کم آوردنشان غیرقانونی است ، بساط زاری پهن میکنند که مثلا دلداری ام دهید، اشک به اشک من به زمین و زمان و آن لعنتی  ناسزا بگویید.کم آوردنشان یک چیز تو مایه های « ننه من غریبم» بازی ست، ظاهری ست داد میزند از سر بچگی ست.کسی که هنوز اسمش توی لیست گرفتن کارت ملی انتظار میکشد عاشق شدن و به تیع کم آوردنش سرکاری ست!


یک سری آدم ها هم هستند وقتی کم میآورند هیچ چیز برای گفتن ندارند ، حتی هیچ شکوایی از دنیا، از روزگار، نمیخواهند بلایی سر کسی در بیاورند ،از کنار آشپزخانه رد شوند و چند تا بشقاب بشکنند نمیخواهند ته دلشان را سرِ کسی خالی کنند ولی معلوم است که کم آورده اند از کجا بفمهیم از آنجا که  پدر آن مغز بیچاره را در میاورند ، فقط یک گوشه کِز میکنند و فکر میکنند، فکر میکنند و فقط فکر میکنند آنقدر زیاد که دیگر بالاخانه میگوید بالام جان آی اَم اِرورو! فکر نکنید افسرده اند، گوشه گیرند نه کم آورده اند ، رفته اند توی غار خودشان که ببینند چه شد که کم آوردند!به فدای قد و بالایت که کم آورده ای بس کن این « چه شد و از کجا آب میخورد ها را!»


یک سری آدم ها هم هستند  کم میآورند ولی ، ولی به روی خودشان نمی آورند ! این آدم ها ماچ ندارند ؟نباید برایشان سر تعظیم فرود آورد؟ما همه معمولی هستیم  همه یک جای زندگی کم میآوریم بعضی هایمان حتی « بد» کم میآوریم ولی این که به روی خودمان نمیآوریم از پرووییمان نیست ، بیخیال شده ایم ، بیخیال  مراحل کم آوردن و توی لاک خود رفتن  ، بیخیال مو کوتاه کردن ، رنگ موها را تغییر دادن ، بیخیال ناخن هایمان را از ته گرفتن یا چه میدانم ابروهایمان را کندن!، بی خیال تیشرت های " آی اَم سَد" پوشیدن ،بیخیال عکس پروفایلمان را مشکی کردن !بعضی هایمان درست است که کم آورده ایم ولی به روی خودمان نمیآوریم و میگذاریم عطر شامپوی مورد علاقه مان لای موهای مواج مشکی مان بچرخد ، هندزفری را توی گوشمان میگذاریم و ظرف ها را با ریتم میشوریم ، پوست های تخمه را تکان میدهیم و توی بالکن یک لیوان چای بهارنارنج میخوریم..


+حال خودمونو بیشتر از اینکه هست نگیریم ( بی اَتِنشن تایتِل!!)